postheadericon LEKI DZIAŁAJĄCE NA ZWOJE

Leki hamujące przewodnictwo w zwojach układu autonomicznego farmakologicznie „odcinają” ośrodki układu autonomicznego w mózgu i w rdzeniu kręgowym od zakończeń nerwów współczulnych i przy współczulnych w tkankach. W ten sposób leki porażające zwoje układu autonomicznego „wyłączają” narządy spod kontroli układu autonomicznego. Leki porażające zwoje są antagonistami receptorów cholinergicznych N (wzór 2.14), podobnie jak leki atropinopodobne są antagonistami receptorów cholinergicznych M. Ze względu na liczne działania niepożądane leki tej grupy są obecnie tylko wyjątkowo stosowane. Główne zastosowanie leków tej grupy to choroba nadciśnieniowa oraz zabiegi operacyjne w kontrolowanym podciśnieniu.

Nikotyna. Pierwowzorem substancji o działaniu porażającym jest nikotyna, alkaloid pirydynowy, zawarty w liściach tytoniu (Nicotiana tabacum). Nikotyna w małych dawkach pobudza, a w dużych poraża receptory cholinergiczne N w zwojach autonomicznych. Ponadto nikotyna kurczy mięśnie gładkie naczyń krwionośnych i macicy i pobudza receptor cho- linergiczny N mózgu i w płytce nerwowo-mięśniowej, w komórkach chro- mochłonnych rdzenia nadnerczy i kłębka szyjnego. Podobnie do niej

Leave a Reply