postheadericon Leki blokujące neuron adrenergiczny (sympatolityczne)

Leki hamujące czynność układu współczulnego na poziomie struktur pre- synaptycznych nazywane są lekami blokującymi neuron adrenergiczny. Mechanizm ich działania nie jest jeszcze wyjaśniony, lecz obecnie wyróżnia się 3 zasadnicze mechanizmy blokady neuronu adrenergicznego:

– 1) zahamowanie uwalniania neuroprzekaźnika z neuronu adrenergicz- nego (np. przez guanetydynę),

– 2) „wypłukiwanie” neuroprzekaźnika z miejsc gromadzenia w neuronie adrenergicznym (np. przez rezerpinę),

– 3) zahamowanie biosyntezy neuroprzekaźnika w neuronie adrenergicznym (np. przez metylodopę). Leki blokujące neuron adrenergiczny znalazły zastosowanie kliniczne w leczeniu choroby nadciśnieniowej (p. wzór 2.12).

Leave a Reply