postheadericon Labetalol

Labetalol (Trandate), podobnie jak propranolol’, obniża ciśnienie skurczowe i rozkurczowe krwi oraz zmniejsza częstość akcji serca. W odróżnieniu od niego zmniejsza opory obwodowe. Wielokrotnie słabiej niż propranolol wpływa na receptory (32 w oskrzelach. To korzystne działanie labetalolu na drzewo oskrzelowe wynika z jego antagonizujących właściwości w stosunku do receptorów a-adrenergicznych, obecnych w mięśniach gładkich oskrzeli, i stwarza możliwość podawania go u chorych na dychawicę oskrzelową i inne stany skurczowe oskrzeli.

Labetalol dobrze wchłania się z przewodu pokarmowego i metabolizuje się przez pierwszy pasaż wątrobowy. Sześćdziesiąt procent podanej dawki doustnej wydala się z moczem jako połączenie z kwasem glukuro- nowym oraz jako inne nie zidentyfikowane metabolity. Pozostała ilość leku wydala się przez nerki i drogi żółciowe. Jego biologiczny okres pół- trwania wynosi 3,5-4,5 h.

Labetalol podany chorym na nadciśnienie w jednorazowej dawce dożylnej wywołuje natychmiastowy znaczny spadek ciśnienia krwi, zarówno w spoczynku, jak i w czasie wysiłku, co wykorzystywane jest często w leczeniu zatrucia ciążowego lub nadciśnienia ciężkiego.

Leave a Reply