postheadericon Kwas metyloimidazolooctowy

Aminoguanidyna jest inhibitorem DAO i po podaniu tego związku wy dala się tylko kwas metyloimidazolooctowy. Po podaniu inhibitora MAO (np. pargiliny) z moczem wydala się głównie metylohistamina oraz kwas imidazolooctowy. Po podaniu doustnym histaminy można wykryć w moczu znaczne ilości N-acetylohistaminy, która jest wytwarzana z histaminy przez Escheiichia coli, saprofitujące w jelitach.

Około 80% ustrojowej histaminy jest związane wewnątrz ziarnistości komórek tucznych. Ta część histaminy jest biologicznie nieczynna, jednak niektóre leki, czynniki fizyczne i odczyny patologiczne uwalniają histaminę z miejsc przechowywania.

Uwalnianie histaminy przez związki chemiczne. Każdy związek wywołujący uszkodzenie tkanek uwalnia histaminę. Niektóre związki, w tym również leki, działają swoiściej, uwalniając wybiórczo histaminę z ziarnistości komórek tucznych i granulocytów za- sadochłonnych. Histaminemię wywołują: tubokuraryna, atropina, morfina i diamidyny, stosowane w trypanosomatozach, np. stylbamidyna. Również wielkie cząsteczki dekstranu lub poliwinylopirolidonu, używane jako płyny krwiozastępcze, mogą uwalniać histaminę. Po zastosowa-, niu tych związków uwalnia się tyle histaminy, że może to wywołać napad duszności u chorych na dychawicę oskrzelową. W doświadczeniach na zwierzętach stwierdzono, że bardzo silnym „uwalniaczem” histaminy jest polimer N-metylo-p-metyloksyfenyloetyloaminy z formaldehydem, tzw. związek 48/80, a także wielkie cząsteczki zymozanu z drożdży, owo- mukoidu i wiele toksyn.

Leave a Reply