postheadericon Kwas 5-hydroksyindolooctowy

W przypadku rakowiaka jelit (caicinoid) zawartość 5-HT zwiększa się do 2 mg/g tkanki guza. W osoczu zdrowych ludzi zawartość 5-HT nie przekracza stężenia 40 ng/ml. Serotonina zawarta w krwi jest zgromadzona w całości w ziar- nistościach krwinek płytkowych, które nie są zdolne do syntezy 5-HT. lecz wybiórczo ją gromadzą. Umiejscowienie w komórkach i oznaczanie zawartości 5-HT w tkankach jest możliwe dzięki technice fluorescencyjnej.

Biogeneza i metabolizm. Serotonina powstaje w komórkach srebrochłonnych i neuronach przez hydroksylację i dekarboksylację tryptofa- nu, a jest unieczynniana drogą oksydacyjnej dezaminacji do kwasu 5-hy- droksyindolooctowego (5-HIAA). Enzymy syntezujące i rozkładające

– 5- HT są to enzymy biorące udział w biogenezie i metabolizmie amin ka- techolowyćh (wzór 3.4). Jedynie w szyszynce niewielkie ilości N-acetylo-5-HT ulegają 5-mety- lacji, dając melatoninę, hormon, który u zwierząt niższych odgrywa zasadniczą rolę w regulacji ubarwienia skóry, a u ssaków prawdopodobnie bierze udział w regulacji gospodarki mineralno-wodnej.

Leave a Reply