postheadericon Kuraryny

Z alkaloidów kurary w lecznictwie stosuje się D-tubokurarynę oraz toksyferynę. Do syntetycznych’ leków o kuraropodobnym działaniu zaliczamy m.in. galaminę (Tricuran), alkuronium, pankuronium, benzchino- nium i in. Budowę chemiczną najważniejszych leków z tej grupy przedstawiono we wzorze 4. i.

Mechanizm działania. Kuraryny są kompetycyjnymi antagonistami Ach (ryc. 4.2). Wywołują one labilny blok polaryzacyjny płytki motorycznej. Wyzwalana Ach nie może wywołać depolaryzacji zapoczątkowującej skurcz mięśnia. Jednakże zwiększenie ilości acetylocholiny (np. przez zastosowanie inhibitorów AchE) może doprowadzić do przełamania bloku niem wiotkim i całkowitym zanikiem napięcia mięśni szkieletowych ze zniesieniem odruchów i ruchów dowolnych, kuraryny wywierają wiele działań niepożądanych. Duże dawki tubokuraryny po przejściowym pobudzeniu hamują przewodnictwo w zwojach układu autonomicznego na skutek zmniejszenia wrażliwości na Ach komórek zwojowych. Również przekaźnictwo impulsów nerwowych do rdzenia nadnerczy ulega najpierw częściowemu pobudzeniu, a następnie zahamowaniu. Szybkie dożylne podanie tubokuraryny może doprowadzić do obniżenia ciśnienia krwi.

Leave a Reply