postheadericon Kliniczne zastosowanie leków

Kliniczne zastosowanie leków a-adrenolitycznych wynika z tego, że „wyłączają” one naczynia krwionośne spod kontroli układu współczulnego. Porażenie receptorów a-adrenergicznych w naczyniach prowadzi do ich rozszerzenia, zmniejszenia oporów obwodowych i obniżenia ciśnienia tętniczego.

Najwięcej receptorów a-adrenergicznych jest w naczyniach skórnych i trzewnych (p. ryc. 2.17), dlatego też obserwuje się w nich niekiedy zwiększenie przepływu krwi pod wpływem zablokowania receptorów a- -adrenergicznych. Podanie leku a-adrenolitycznego na tle katecholamine- mii (np. we wstrząsie) prowadzi do zwiększenia przepływu krwi przez wszystkie łożyska naczyniowe, gdyż zablokowanie receptorów a-adrenergicznych, nie znosząc działania endogennych amin katecholowych na serce, uniemożliwia ich działanie skurczowe na naczynia krwionośne.

Blokada a-adrenergiczna jest stosowana w schorzeniach obwodowych naczyń krwionośnych, w niektórych typach wstrząsu, w diagnostyce i przygotowaniu operacyjnym chorych z guzem chromochłonnym rdzenia nadnerczy (phaeochromocytoma), w zatruciu aminami sympatykomi- metycznymi i rzadko w chorobie nadciśnieniowej.

Leave a Reply