postheadericon Kalikreina

Kalikreina, a także inne enzymy proteolityczne, np. trypsyna, plazmina lub chymotrypsyna, jeśli znajdują się we krwi w wystarczająco dużym stężeniu, przekształcają kininogen do dekapeptydu – kalidyny, który jest tak samo biologicznie czynny, jak ostateczny produkt biogenezy kinin – bradykinina.

Drugi etap biogenezy peptydowych autakoidów jest mniej poznany. Angiotensyna I jest prawdopodobnie przekształcana do angiotensyny II pod wpływem karboksypeptydazy umiejscowionej w tkance płucnej. Enzym ten (konwertaza) odszczepia 2 aminokwasy od angiotensyny i, zamieniając ją w aktywny oktapeptyd – angiotensynę II. Jednocześnie płuca mają znaczną zdolność oczyszczania krwi z reniny. W ten sposób pełny cykl biogenezy angiotensyny II byłby następujący: renina wypływająca z niedotlenionej nerki reaguje w krwi żyły głównej dolnej z angiotensynogenem syntezowanym w wątrobie. Wytwarza się mało

Leave a Reply