postheadericon Kalikreina osoczowa

Kalikreina osoczowa powstaje z osoczowej prekalikreiny pod wpływem skomplikowanego łańcucha reakcji proteolitycznych, z udziałem zakty- wowanego czynnika Hagemana. Podczas tej reakcji powstają substancje odpowiadające zarówno za krzepnięcie, jak i za aktywację układu fibry – nolitycznego krwi. Osoczowa kalikreina, reagując z obecnym w osoczu kininogenem o dużej masie cząsteczkowej (HMW-kininogen), odszcze- pia czynną bradykininę.

Druga kalikreina – tkankowa, wytwarzana w nerkach, śliniankach i trzustce, jest enzymem proteolitycznym działającym na tkankowy ki- ninogen o mniejszej masie cząsteczkowej (LMW-kininogen), uwalniającym do krążenia kalidynę, która dopiero w krwiobiegu jest przekształcana do bradykininy przez aminopeptydazę. Wyrzut tkankowej (nerkowej) kalikreiny zwiększa się podczas zmniejszania się stężenia jonów sodowych i zwiększania się stężenia jonów potasowych w organizmie. Sugerowany jest udział kalikreiny nerkowej w powstawaniu choroby nadciśnieniowej.

Leave a Reply