postheadericon Izoprenalina działa krótko

Izoprenalina działa krótko i, podobnie jak pozostałe aminy katecho- lowe, po podaniu doustnym rozkłada się do nieczynnych metabolitów. Jednorazowa dawka pozajelitowa izoprenaliny wynosi 0,05-0,15 mg, a podjęzykowa 5-20 mg co 3 h

Izoprenalina podana we wziewie w postaci 1% aerozolu lub w postaci lingwetek przerywa napady dychawicy oskrzelowej, jednak istnieje niebezpieczeństwo pojawienia się częstoskurczu, zaburzeń rytmu, gwałtownego spadku ciśnienia tętniczego, zawrotów głowy i omdleń. ‚Działanie niepożądane izoprenaliny można znieść przez jednoczesne podanie leku (5-adrenolitycznego – praktololu, który wybiórczo znosi pobudzenie (3- -adrenergiczne w sercu, nie naruszając rozkurczowego działania izoprenaliny na oskrzela.

Leave a Reply