postheadericon Izoprenalina

Izoprenalina (Isoprenaline0, Isuprel, Noyodrin) jest stosowana głównie w celu uzyskania działania dromotropowego lub inotropowego dodatnie- go w zaburzeniach przewodnictwa lub ostrej niedomodze mięśnia sercowego. Aczkolwiek izoprenalina jest związkiem syntetycznym, to jednak jej przemiany w organizmie, czas działania i właściwości toksyczne są zbliżone do epinefryny.

Zasadnicza różnica między izoprenaliną a epinefryną polega na tym, że pierwsza pobudza wyłącznie receptory p-adrenęrgic.zne wszystkich narządów.

Leave a Reply