postheadericon Inne niebezpieczeństwo stosowania epinefryny

Ze względu na działanie na naczynia epinefryna (w roztworach wodnych) jest stosowana miejscowo na błony śluzowe i surowicze w celu uzyskania ich anemizacji przed zabiegiem operacyjnym lub w stanach zapalnych. Epinefryna, w przeciwieństwie do leków sympatykomime- tycznych pochodnych imidazoliny, nie drażni błon śluzowych. Jest dodawana do roztworów środków znieczulających miejscowo (np. prokainy), gdyż obkurczając tętniczki i prekapilary zmniejsza szybkość wchłaniania środka znieczulającego z miejsca podania, a ponadto zapobiega nadmiernemu krwawieniu po nacięciu znieczulonej okolicy. Glikogeno- lityczne działanie epinefryny jest wykorzystywane w celu zwiększenia stężenia glukozy we krwi w stanie śpiączki hipoglikemicznej.

Rzadko stosuje się epinefrynę (0,5-2% roztwór) w leczeniu jaskry w celu obniżenia ciśnienia płynu śródgałkowego. Epinefryna jest lekiem o krótkim, lecz bardzo silnym działaniu farma-kologicznym. Pozajelitowe podanie epinefryny może wywołać u niektórych chorych wystąpienie zaburzeń rytmu serca z migotaniem komór włącznie. Niebezpieczeństwo to istnieje zwłaszcza podczas znieczulenia chirurgicznego cyklopropanem, a także w przypadku zatrucia chlorow- cowęglowodorami o działaniu nasennym lub narkotycznym. Nadwrażliwi na arytmogenne działanie epinefryny są również chorzy z nadczynnością gruczołu tarczowego lub uszkodzonym mięśniem sercowym. U chorych na dusznicę bolesną epinefryna może wywołać napad tej choroby, praw-dopodobnie wskutek gwałtownego nasilęnia pracy serca i wzmożonego zużycia tlenu.

Inne niebezpieczeństwo stosowania epinefryny polega ha gwałtownym wzroście ciśnienia skurczowego krwi, jaki obserwuje się szczególnie po przypadkowym szybkim dożylnym wstrzyknięciu tego leku. To działanie epinefryny chory odczuwa jako uderzenia krwi do głowy i zamroczenie, a donoszono również o podpajęczynówkowych wylewach krwi. W takich przypadkach odtrutką może być zastosowanie podjęzykowo kilku kropel nitrogliceryny, która wywołuje szybki spadek ciśnienia tętniczego. Ze względu na działanie hipertensyjne epinefryna jest przeciwwskazana u chorych z miażdżycą naczyń krwionośnych, z tętniakami oraz z pierwotnym lub wtórnym nadciśnieniem tętniczym.

Leave a Reply