postheadericon Inne działania

Inne działania. Prostaglandyny wpływają na agregację krwinek płytkowych indukowaną przez ADP, trombinę, kolagen. PGD2 i PGEi hamują agregację krwinek płytkowych wskutek pobudzenia biosyntezy cAMP. Wpływ PGE2 na proces agregacji krwinek płytkowych nie jest jednoznaczny. Natomiast PGG2 jest bardzo silnym stymulatorem agregacji krwinek płytkowych, prawdopodobnie wskutek przekształcenia do tromboksanu A2.

PGE! i PGE2 są silnymi naturalnymi antagonistami pobudzenia adrener- gicznego. PGE2 hamuje aktywację cyklazy adenylowej wywołaną pobudzeniem receptora (3-adrenergicznego w komórkach tłuszczowych, co przejawia się jako działanie przeciwlipolityczne PGE2. W innych komórkach PG bywają stymulatorami biosyntezy cAMP, często za pośrednictwem cGMP. Rozliczne i często przeciwstawne działania biologiczne PG są ciągle przedmiotem badań podstawowych.

Leave a Reply