postheadericon Guanoksan i debryzochina

Guanoksan, pochodna dioksanu, oprócz działania guanetydynopodobne- go ma działanie a-adrenolityczne typu dibozanu (p. rozdz. 2.3.4.1). Ponadto guanoksan w przeciwieństwie do guanetydyny przechodzi przez barierę krew/mózg i wywołuje blokadę ośrodkowych neuronów adrener- gicznych. Ten poliwalentny mechanizm działania jest przyczyną znacznej skuteczności leku w chorobie nadciśnieniowej, lecz jednocześnie jest przyczyną licznych działań toksycznych, np. uszkodzenia szpiku, bólów anginoidalnych, omdleń. Guanoksan stosuje się doustnie w dawce 10- r-200 mg.

Debryzochina działa krócej niż guanetydyna i ma mniej działań niepożądanych. Stosowana jest w chorobie nadciśnieniowej’ w dawce dziennej 10-150 mg.

Leave a Reply