postheadericon Guanetydyna

Guanetydyna (Guanethidine sulfate0, Ismelin, Octadinum), betanidyna (Betanidine sulfate0, Esbatal), guanoksan (Guanoxan sulfate0, Encavar) są pochodnymi guanidyny, które podobnie jak bretylium (Bretylium to- sylate0, Darenthin) oraz debryzochina (Debrisoąuine sulfate0, Declinax) zmniejszają reakcję narządów unerwionych współczulnie na drażnienie pozazwojowych włókien adrenergicznych. Jednocześnie leki te nie osłabiają, a nawet nasilają reakcję tych samych narządów na egzogenne aminy katecholowe, jak gdyby te narządy były odnerwione współczulnie (tzw. zjawisko Cannona). Nie ulega więc wątpliwości, że guanetydyna hamuje uwalnianie endogennej noradrenaliny z pozazwojowych zakończeń nerwów adrenergicznych w czasie ich pobudzenia.

Wydaje się, że guanetydyna utrudnia uwalnianie neuroprzekaźnika z tzw. płytkich magazynów neuronalnych, znajdujących się w bezpośrednim sąsiedztwie błony synaptycznej (p. ryc. 2.21).

To działanie guanetydyny i jej pochodnych jest odpowiedzialne za zmniejszenie sympatykotonii w obrębie układu krążenia, prowadzące do obniżenia ciśnienia tętniczego krwi. W kolejnej fazie działania guanetydyny obserwuje się zmniejszenie zawartości noradrenaliny w neuronach adrenergicznych, lecz ten efekt nie jest przyczynowo związany z blokowaniem ich czynności przez guanetydynę. Guanetydyna nie zmniejsza zawartości amin katecholowych w mózgu i rdzeniu nadnerczy. Mechanizm działania guanetydyny jest bardzo skomplikowany i ciągle jest przedmiotem badań podstawowych.

Leave a Reply