postheadericon Gruczoły wydzielania zewnętrznego

Gruczoły wydzielania zewnętrznego. Leki atropinopo- dobne bardzo silnie hamują czynność wydzielniczą gruczołów potowych, słabiej gruczołów łzowych. Leki atropinopodobne hamują czynność wydzielniczą gruczołów śluzowych dróg oddechowych i wywołują rozkurcz oskrzelików oraz mięśni krtani.

Ośrodkowy układ nerwowy. Działanie ośrodkowe atropiny w dawkach leczniczych przejawia się głównie pobudzeniem ośrodka nerwu błędnego (!). To ośrodkowe działanie nakłada się na obwodowy wynik działania atropiny na układ sercowo-naczyniowy. Zwiększenie częstości i głębokości ruchów oddechowych po atropinie należy raczej wiązać z jej działaniem na oskrzela niż z jej działaniem ośrodkowym. W zatruciu atropiną pojawiają się liczne objawy pobudzenia psychomotorycznego.

Hioscyna, w przeciwieństwie do atropiny, już w dawkach leczniczych wywołuje stan euforycznie podbarwionego półsnu, utratę pamięci, chociaż u niektórych osób mogą wystąpić nietypowe reakcje pobudzenia, np. niepokój lub halucynacje wzrokowe i słuchowe. Hioscyna może być uważana za naturalny „prototyp” leków neuroleptycznych. Na ośrodki w rdzeniu przedłużonym i układ jąder podkorowych hioscyna działa podobnie do atropiny (p. rozdz. 6).

Leave a Reply