postheadericon Fenoksybenzamina

Fenoksybenzamina podana doustnie (20-200 mg/24 h) kumuluje się, a jej działanie rozwija się powoli i trwa długo. Po podaniu jednorazowej dawki 200 mg spadek ciśnienia krwi utrzymuje się 2-4 dni. Lek podany we wlewie kroplowym (1 mg/kg masy ciała w 500 ml 5% roztworu glukozy w ciągu 1-2 h) zaczyna działać dopiero po pół godzinie, a jego działanie na układ krążenia utrzymuje się kilkanaście godzin.

Fenoksybenzaminę stosuje się w próbach diagnostycznych guza chro- mochłonnego rdzenia nadnerczy i próbuje się stosować w zaburzeniach ukrwienia kończyn. Jednak główną przyczyną, dla której omawia się tę grupę leków, jest zastosowanie fenoksybenzaminy łącznie z płynami krwiozastępczymi we wstrząsie na tle współistniejącej katecholaminemii. Fenoksybenzamina we wstrząsie zwiększa całkowity przepływ krwi przez naczynia mózgowe, wieiicowe i trzewne, zwiększając równocześnie kapilarną perfuzję tkankową, pod warunkiem wypełnienia płynem rozszerzonego łożyska naczyniowego.

Jak można się spodziewać na podstawie budowy chemicznej, fenoksybenzamina jest lekiem bardzo toksycznym, co w połączeniu z jej lipofil- nym charakterem (kumuluje się w organizmie) ogranicza jej stosowanie. Objawy zatrucia fenoksybenzaminą przejawiają się omdleniem orto- statycznym, częstoskurczem, zwężeniem źrenic, przekrwieniem błony śluzowej nosa, zaburzeniami ze strony przewodu pokarmowego, otępieniem. Z tego powodu lecznicze stosowanie fenoksybenzaminy jest dopuszczalne wyłącznie we wstrząsie.

Leave a Reply