postheadericon Efedryna

Efedryna (L-Ephedrinum hydrochloricum) jest alkaloidem roślinnym, który w związku z obecnością grupy alkoholowej w łańcuchu bocznym tworzy optycznie czynne izomery i dlatego, w przeciwieństwie do pozostałych amin sympatykomimetycznych o pośrednim mechanizmie działania, może ponadto słabo pobudzać receptory a- i |3-adrenergiczne.

Efedryna jest używana jako lek wywołujący efekty typu a-adrener- gicznego lub P-adrenergicznego oraz jako lek psychoanaleptyczny.

Leave a Reply