postheadericon Działanie farmakologiczne

Działanie farmakologiczne. Serce. Skutki zablokowania receptorów |3-adrenergicznych najwyraźniej zaznaczają się w czynności serca. W zależności od dawki i rodzaju leku pojawia się.zmniejszenie kurczliwości i napięcia mięśnia sercowego, rzadkoskurcz, zmniejszenie objętości wyrzutowej i minutowej serca, spadek ciśnienia krwi.

Zmniejsza się zużycie wolnych kwasów tłuszczowych i tlenu przez mięsień sercowy oraz pobudliwość sierdzia i impulsacja ośrodków automatyzmu serca. Blokada receptorowa w połączeniu z nieswoistymi właściwościami błonowymi (zwanymi również właściwościami chinidynopo- dobnymi) leków |3-adrenolitycznych stanowi jedną z najsilniejszych ,,za- » pór” farmakologicznych przeciwko powstawaniu zaburzeń miarowości serca na tle nadpobudliwości. Leki (3-adrenolityczne osłaniają serce prze-‚ ciwko arytmogennemu i kardiotoksycznemu działaniu endogennych amin katecholowych (adrenalina + sympatykotonia).

Zablokowanie receptorów (3-adrenergicznych zmniejsza również -wywołane zwykle przez adrenalinę zwiększenie zawartości we krwi wolnych kwasów tłuszczowych i glukozy. W warunkach spoczynku leki (3- -adrenolityczne w dawkach leczniczych tylko nieznacznie upośledzają kurczliwość sierdzia, natomiast te same dawki leków w stanach powysiłkowych, emocjonalnych lub w utajonej niewydolności mięśnia sercowego zmniejszają jego wydolność w sposób drastyczny.

Leave a Reply