postheadericon Działanie biologiczne i farmakologiczne

Działanie biologiczne i farmakologiczne. Prostaglandyny są najbardziej „obwodowymi” ogniwami autoregulacji czynności komórki. W wielu tkankach ostateczny efekt biologiczny PG jest związany z uczynnieniem biosyntezy cyklicznych nukleotydów (cAMP, cGMP). W innych tkankach stwierdzono aktywujący wpływ PG na transport błonowy jonów wapniowych. Większość komórek ma zdolność biosyntezowania PG, jednak PG nie są przechowywane w organellach tak jak histamina lub neu- roprzekaźniki. Uwalnianie PG z tkanek jest równoznaczne z uczynnieniem ich biosyntezy w komórkach. Przypuszcza się, że rola biologiczna PG polega na „sprzeciwianiu się” zbyt gwałtownej reakcji komórek na maksymalne bodźce fizjologiczne i patologiczne. Niewielkie różnice w budowie chemicznej PG zmieniają całkowicie ich aktywność biologiczną. Na przykład PGE2 rozkurcza, a PGF2 kurczy oskrzela i naczynia krwionośne. A zatem komórka syntetyzując określony rodzaj PG ma szeroki zakres możliwości autopobudzania lub’autohamowania swojej czynności w zależności od tego, jakie „obronne” działanie jest w danej chwili pożądane.

Na rycinie 3.3 zilustrowano niektóre ze znanych właściwości biologicznych PG. Nie jest jeszcze pewne, które z poznanych czynności PG mają istotne znaczenie dla organizmu, podobnie jak nie wiadomo, czy nie zostaną wkrótce odkryte inne ważne właściwości PG.

Leave a Reply