postheadericon Drogi biotransformacji

Drogi biotransformacji innych leków ß-adrenolitycznych nie są tak dobrze znane. Wiadomo, że oksprenolol może ulegać N-dealkilacji, O- -dealkilacji i hydroksylacji w pierścieniu, natomiast praktolol praktycznie prawie w całości jest wydalany przez nerki w nie zmienionej postaci.

Biologiczny okres pół trwania dla większości leków ß-adrenolitycznych we krwi wynosi 2-4 h, z wyjątkiem praktololu, dla którego ten okres wynosi 10 h.

Toksyczność. Dawki lecznicze obecnie stosowanych leków mogą wywołać tylko niegroźne objawy, np. nudności, parestezje, osłabienie mięśniowe, senność, wysypki, które mijają po zaprzestaniu stosowania leku.

Leave a Reply