postheadericon Dożylny wlew dużych dawek epinefryny

Dożylny wlew dużych dawek epinefryny wywołuje u zwierząt laboratoryjnych ostry obrzęk płuc wskutek przemieszczenia krwi z łożyska krążenia dużego do krążenia małego. U ludzi obrzęk płuc po epinefry- nie spotyka się tylko po omyłkowym przedawkowaniu tego leku lub u osób nadwrażliwych. U osób nadwrażliwych epinefryna może wywołać wstrząs uczuleniowy, przebiegający z paradoksalnym spadkiem ciśnienia tętniczego, dusznością, obrzękiem gruczołu tarczowego, migotaniem komór i obrzękiem płuc.

Norepinefryna (L-Norepinephrine°, Levonor, L-Noradrenalinum bitarta- ricum, Levarterenol) jest lekiem, który stosuje się w celu pobudzenia receptorów a-adrenergicznych w naczyniach krwionośnych, co prowadzi do zwiększenia oporu naczyniowego i jest korzystne w stanach niedo- ciśnienia tętniczego. Norepinefrynę stosuje się we wlewie dożylnym. Podaje się 4-8 mg norepinefryny rozpuszczonej w 500 ml izotonicznego roztworu chlorku sodowego z prędkością 1 ml/min, nie przekraczając całkowitej dawki 12 mg/24 h.

Leave a Reply