postheadericon Dopamina

Dopamina działa na układ krążenia podobnie do adrenaliny, lecz 50 – 250 razy słabiej. Dopamina wybiórczo rozszerza naczynia nerkowe, prawdopodobnie wskutek pobudzenia receptorów dopaminergicznych. Mięśnie gładkie tętnic nerkowych są jedyną tkanką obwodową, w której wykryto receptory dopaminergiczne.

W pozazwojowej synapsie adrenergicznej występują 2 typy receptorów’ adrenergicznych. Podstawą ich różnicowania jest ich wrażliwość w stosunku do amin katecholowych. Receptory, których wrażliwość w stosunku do amin katecholowych maleje w kolejności noradrenalina > > adrenalina > izoprenalina, nazwano receptorami a. Odwrotny gradient wrażliwości jest charakterystyczny dla receptorów (3. Wśród receptorów (3 wyróżnia się receptory 0J, występujące głównie w sercu, oraz receptory (32, występujące w oskrzelach i macicy. Są narządy, w których .występuje prawie wyłącznie jeden typ receptorów adrenergicznych, np. w mięśniu sercowym występują głównie receptory (3lf a w pęcherzykach nasiennych receptory a, jednak na ogół narządy unerwione współczul- nie zawierają oba typy receptorów.

Do niedawna sądzono, że receptory adrenergiczne znajdują się wyłącznie w błonie postsynaptycznej, a pobudzenie tych receptorów objawia się wystąpieniem „zaprogramowanej” czynności efektora (mięśnia gruczołu). Ostatnio okazało się, że receptory a-adrenergiczne znajdują się również w błonie presynaptycznej zakończenia adrenergicznego. Pobudzenie tego receptora hamuje wydzielanie do szczeliny synaptycznej przekaźnika (noradrenaliny) z zakończenia nerwowego. Jest to jak gdyby dodatkowy mechanizm uniemożliwiający dalsze wydzielanie przekaźnika w sytuacji, gdy jego nadmiar zgromadził się w szczelinie. W odróżnieniu od receptorów postsynaptycznych (<%) te presynaptyczne receptory na- x zwano receptorami a2.

Leave a Reply