postheadericon Cząsteczkowy mechanizm działania autakoidów

Cząsteczkowy mechanizm działania autakoidów jest mniej poznany niż mechanizm działania neuroprzekaźników. Badania ostatnich lat wskazują, że większość autakoidów działa poprzez zmianę wewnątrzkomórkowego stężenia cyklicznych nukleotydów (cAMP i cGMP), które są „drugimi wysłannikami” regulującymi czynności życiowe komórki (p. rozdz.

Badania autakoidów, ich antagonistów i agonistów oraz inhibitorów biosyntezy lub rozpadu stanowią jeden z najszybciej rozwijających się działów współczesnej farmakologii, zwany autofarmakologią. Badania te doprowadziły do zróżnicowania receptorów histaminowych Hx i H2, a związki będące antagonistami receptorów H2 są już wprowadzone do lecznictwa jako leki przeciwwrzodowe. Wykrycie inhibitora biosyntezy kinin, aprotyniny, stanowiło istotny postęp w leczeniu ostrego zapalenia trzustki. Odkrycie mechanizmu działania kwasu acetylosalicylowego (Polopiryna) poprzez hamowanie biosyntezy prostaglandyn otworzyło drogę do poszukiwań nowych leków przeciwzapalnych i przeciwbólowych. Można spodziewać się, że w najbliższych latach szybki rozwój autofarmakologii zaowocuje dalszym, głębszym poznaniem istoty różnych procesów patologicznych oraz sposobów ich leczenia.

Leave a Reply