postheadericon Cyklaza adenylowa

Cyklaza adenylowa jest wielocząsteczkowym układem metaloenzyma- tycznym składającym się z dwu podjednostek: regulacyjnej oraz katali tycznej. W fazie spoczynkowej obie podjednostki są od siebie oddzielone. Podjednostka regulacyjna kontaktuje się ze środowiskiem zewnętrznym komórki i ma wiele odmian. Jedną z tych odmian jest struktura białkowa prawdopodobnie identyczna z receptorem (3-adrenergicznym. Pobudzenie receptora (i przez aminę katecholową powoduje zespolenie podjednostki regulacyjnej z podjednostką katalityczną. Wówczas podjednostka katalityczna zostaje uczynniona i wykonuje swoją funkcję, tj. zmienia ATP na cAMP. ” >

Ten nukłeotyd jest odpowiedzialny za wszystkie skutki pobudzenia (3-adrenergicznego w zakresie mięśni gładkich, serca i aktywacji katabolizmu lipidów i węglowodanów, przez uczynnienie kinaz białkowych przez cAMP, co w konsekwencji prowadzi do uczynnienia enzymów gli- kolitycznych, lipolitycznych enzymów cyklu kwasów trikarboksylowych lub przesunięć jonowych wewnątrz pobudzonej komórki.

Leave a Reply