postheadericon CHARAKTERYSTYKA AUTAKOIDÓW

Autakoidy są to substancje endogenne wywierające silne działanie biologiczne w stężeniach ok. 10-9 mol/l, tj. w ilości od kilkuset pikogra- mów do kilku nanogramów w mililitrze. Duża i różnorodna aktywność biologiczna autakoidów powoduje, że czasami nadaje się im mylącą nazwę „hormonów tkankowych”. Do autakoidów zalicza się histaminę, se- rotoninę, kininy, angiotensynę, prostanoidy i substancję P. Histamina i serotonina są aminami biogennymi. Kininy, angiotensyna i substancja P są peptydami, a prostaglandyny są pochodnymi kwasów – tłuszczowych.

Autakoidy w przeciwieństwie do hormonów nie są wytwarzane w wy-specjalizowanych komórkach gruczołów wydzielania wewnętrznego, lecz w różnych typach rozsianych komórek lub w płynach ustrojowych. Autakoidy mogą działać w miejscu wytworzenia, lecz równie często są przenoszone ze strumieniem krwi i zmieniają wówczas czynność odległych narządów. Pomimo silnego działania biologicznego na narządy zbudowane z mięśni gładkich, układ krążenia i oun, same autakoidy mają niewielkie zastosowanie lecznicze, natomiast coraz częściej pojawiają się leki, których mechanizm działania jest związany z modyfikacją działania biologicznego autakoidów.

Leave a Reply