postheadericon Bufeninci, izoksysupryna, bametan

Bufenina (Buphenine hydrochloride0, Nylidrin, Arlidin), izoksysupryna (Isoxsuprine hydrochloride0, Duvadilan) oraz bametan (Bamethan sulfate0, Bametan, Vasculat) są lekami, które wybiórczo pobudzają receptory (3-adrenergiczne w mięśniach gładkich naczyń krwionośnych najsilniej rozszerzają tętniczki i małe żyły mięśni szkieletowych. Po zastosowaniu dawek leczniczych tych leków obserwuje się zmniejszenie oporu obwodowego i zwiększenie przepływu krwi przez mięśnie, gdyż jednocześnie pojawia się mierne pobudzenie receptorów (3-adrenergicznych mięśnia sercowego, prowadzące do zwiększenia minutowej objętości wyrzutowej serca. W tej sytuacji ciśnienie skurczowe krwi nieco wzrasta, a ciśnienie rozkurczowe ulega niewielkiemu obniżeniu. Ten typ działania na układ krążenia czyni bufeninę, izoksysuprynę i bametan lekami bardzo przydatnymi, w zaburzeniach ukrwienia obwodowego (w chorobie Raynauda, chorobie Buerger a, chromaniu przestankowym na tle miażdżycy naczyń, żylakowym owrzodzeniu goleni, odleżynach i odmrożeniach). Bufenina i bametan mogą również zwiększać przepływ krwi przez naczynia mózgowe i dlatego próbuje się je stosować w zawrotach głowy i omdleniach na tle miażdżycy naczyń mózgowych.

Izoksysupryna wykazuje pewne powinowactwo do receptorów (3-adrenergicznych mięśnia macicy, hamując jego skurcze. Lek ten niektórzy polecają w bolesnym miesiączkowaniu lub zagrażającym poronieniu.

Leki tej grupy wykazują nikłe działania niepożądane, jedynie po przedawkowaniu obserwuje się objawy zatrucia typowe dla leków (3-adreno- mimetycznych.

Leave a Reply