postheadericon Bromek tetraetyloamoniowy

Bromek tetraetyloamoniowy (Tetraethylamonium bromide0, Etamon) jest stosowany domięśniowo w dawce 500 mg 2-4 razy dziennie lub dożylnie w dawce 200-500 mg. Lek nie wchłania się z przewodu pokarmowego. Działa krótko. Główne jego zastosowanie to choroba nadciśnie- niowa.

Chloryzondamina. Chloryzondamina (Chlorisondamine chloride0, Ecolid) jest długo działającym lekiem porażającym zwoje (czas działania 8-12 h). Chloryzonda- minę stosuje się doustnie w dawce dziennej 10 mg lub podskórnie w dawce dziennej 2,5 mg.

Leave a Reply