postheadericon Bradykinina

Jak wspomniano, działanie bradykininy przypomina działanie histaminy, jednak w stosunku molarnym bradykinina jest 10-20-krotnie silniejszym autakoidem niż histamina. Nie udało się zidentyfikować receptorów bradykininowych. Bradykinina podana dożylnie ochotnikom w celach doświadczalnych wywołuje gwałtowny spadek ciśnienia krwi, zaczerwienienie twarzy i ból głowy. Podana miejscowo na odsłoniętą skórę właściwą lub wstrzyknięta do tętnicy promieniowej wywołuje gwałtowny, piekący ból na skutek silnego drażnienia receptorów bólowych oraz obrzęk tkanki na skutek zwiększenia przepuszczalności ściany naczyń włosowatych.

Bradykinina wstrzyknięta śródskórnie wywołuje powstanie bąbla. Bradykinina, podobnie jak histamina, kurczy mięśnie gładkie oskrzeli świnki morskiej, kurczy macicę i rozkurcza dwunastnicę szczura. Prawdopodobnie działanie bradykininy na mięśnie gładkie odbywa się za pośrednictwem uwolnienia histaminy lub prostaglandyn. Podejrzewa się udział bradykininy w powstawaniu odczynu zapalnego, odczynu uczuleniowego, wstrząsu. Znaczne ilości bradykininy wytwarzają się podczas zapalenia trzustki, kiedy kalikreina i inne enzymy proteolityczne trzustki przedostają się do krwi.

Kalikreina. Kalikreina (Kallidinogenase0, Dilminal, Padutin) jest oczyszczonym enzymem trzustkowym, umożliwiającym tworzenie się endogennej bradykininy. Lek ten jest od wielu lat stosowany z miernym skutkiem w stanach angiospastycznych, jak choroba Raynauda, zarostowa miażdżyca kończyn dolnych, zakrzepowe zapalenie żył, zespół Meniere’a, zgorzel cukrzycowa, migreny. Sugeruje się, że działanie kalikreiny rozszerzające naczynia jest spowodowane nasilaniem biosyntezy endogennej prostacykliny w śródbłonku naczyń krwionośnych. Lek podaje się domięśniowo 2 razy dziennie po 5-20 j. Doustnie stosuje się go w drażetkach 3-4 razy dziennie.

Leave a Reply