postheadericon Biosynteza PGI2

– 1 powstawanie zakrzepów wewnątrztętniczych. Działanie rozszerzające naczynia tej grupy związków jest być może związane z nasileniem biosyntezy PGI2 w ścianie naczyń. Zahamowanie syntetazy tromboksanu może sprzyjać „skarmieniu” nadtlenkami prosta- glandyn ściany naczyń przez krwinki płytkowe. Dostarczane PGG2 i PGH2 stają się substratami dla endogennej PGI2.

Na etapie badań klinicznych znajduje się preparat Dazoksiben, pochodna imidazolu. Wstępne badania wykazały skuteczność tego leku w usuwaniu objawów choroby Raynauda.

Biosynteza PGI2 jest hamowana przez nadtlenki lipidów, jak 15-HPETEr oraz przez tranyolcyprominę. Jednocześnie uwalnianie PGI2 z tkanek do krwi jest pobudzane przez bradykininę, angiotensynę II, metacholinę, a także przez leki pobudzające chemoreceptory, jak almitryna. Być może stymulatory biosyntezy PGI2 znajdą zastosowanie w leczeniu chorób za- krzepowych, a jednocześnie inhibitory utleniania lipidów (np. witamina E lub butylohydroksytoluen) zostaną użyte w celu zahamowania wytwarzania nadtlenków lipidów, które z kolei hamują syntezę prostacykliny, Flawonoidy (kwercetyna, rutyna) okazały się substancjami hamującymi lipooksygenację AA. Znane „uszczelniające” naczynia działanie flawo- noidów jest być może związane z hamowaniem syntezy leukotrienów w tkance zajętej procesem zapalnym lub uczuleniowym.

Leave a Reply