postheadericon Biogeneza

Biogeneza. Biosynteza amin katecholowych zachodzi w neuronach adre- nergicznych oraz w komórkach chromochłonnych rdzenia nadnerczy. W organizmach ssaków substratem wyjściowym dla biosyntezy amin katecholowych jest aminokwas – tyrozyna, który powstaje przez hy-

Biosynteza amin katecholowych droksylację fenyloalaniny w wątrobie. W mitochondriach neuronów adr energicznych tyrozyna w obecności tetrahydropterydyny, jonu żelazawego, tlenu cząsteczkowego oraz hydroksylazy tyrozyny ulega dalszej hydroksylacji w pozycji 3. Powstająca 3,4-dihydroksyfenyloalanina (DOPA) jest substratem dla dekarboksylazy aromatycznych aminokwasów, zwanej również dekarboksylazą DOPA.

Ten cytoplazmatyczny enzym jako koenzymu wymaga pirofosforanu pirydoksalu, a jego aktywatorem są jony cynkowe (wzór 2.8).

Leave a Reply