postheadericon Biochemiczne podstawy pobudzenia adrenergicznego

Biochemiczne zmiany wywołane połączeniem się noradrenaliny z receptorami a-adrenergicznymi są mało poznane. Przypuszcza się, że istotne znaczenie dla interakcji receptora z noradrenaliną ma polarność jej cząsteczki (p. wzór 2.7). Elektrostatyczne wiązanie receptora a z przekaźnikiem zapoczątkowuje powstanie potencjału czynnościowego w efektorze, w sposób analogiczny do elektrostatycznego wiązania cholinergicznego receptora M z Ach.

Zarówno Ach, jak i noradrenalina na ogół wywołują skurcz mięśni gładkich. Wyjątkiem jest, nikłe zresztą, działanie Ach na receptory M mięśni gładkich naczyń krwionośnych. Pewne struktury zbudowane z mięśni gładkich mają receptory cholinergiczne M (np. żołądek, jelita, zwieracz źrenicy), natomiast inne – głównie receptory a-adrenergiczne

Natężenie pobudzenia a. i p-adrenergicznego (zaznaczone grubością strzałek) przez 3 aminy katecholowe. (np. tętnice trzewne, beleczki śledziony, mięsień promienisty tęczówki), co oczywiście jest związane z intensywnością unerwienia przywspółczul- nego lub współczulnego tych mięśni. Jednak bez względu na rodzaj unerwienia autonomicznego w zakresie mięśni gładkich pobudzenie adrener- giczne typu a przypomina cholinergiczne pobudzenie typu M. Wiele danych wskazuje na to, że w obu przypadkach dochodzi do zwiększenia przepuszczalności błony komórkowej i siateczki śródplazmatycznej dla jonów wapniowych, które pod wpływem działania obu przekaźników zyskują dostęp do elementów kurczliwych mięśni gładkich, co zapoczątkowuje ich skurcz.

Leave a Reply