postheadericon Azapetyna

Niektóre neuroleptyki z grupy pochodnych fenotiazyny (p. rozdz. 6) blokują receptory aradrenergiczne w obwodowej synapsie adrenergicznej. Jeden z nich, chloropromazyna, jest dość silnym a-adrenolitykiem in vitro, natomiast in vivo znacznie lepiej hamuje działanie a-adrener- giczne adrenaliny niż noradrenaliny. Te właściwości chloropromazyny uzasadniają próby jej stosowania we wstrząsie zamiast fenoksybenza- miny.

.Azapetyna (Azapetine phosphate0, Ilidar) ma działanie farmakologiczne zbliżone do tolazoliny. Azapetyna ma słabsze działania niepożądane na przewód pokarmowy i serce niż tolazolina. Wskazania do stosowania azapetyny są takie same jak dla tolazoliny. Azapetynę podaje się doustnie w dawce 25-75 mg 3 razy dziennie.

Leave a Reply