postheadericon Aprotynina

Aprotynina (Aprotinin0, Trascolan, Trasylol, Contrykal) jest wielkocząsteczkowym (m. cz. 6000) polipeptydem, uzyskiwanym ze ślinianek i trzustek bydła rzeźnego, poliwalentnym inhibitorem enzymów proteolitycznych, w tym również kalikreiny, reniny, aktywatorów plazminy i chymo- trypsyny.

Aprotynina jest jedynym lekiem działającym przyczynowo, jaki próbuje się stosować w ostrym zapaleniu trzustki, kiedy dochodzi do samo- strawienia gruczołu i masowego uwolnienia do krwi enzymów proteolitycznych trzustki oraz amylazy i lipazy. Korzystne działanie aprotyniny w ostrym zapaleniu trzustki wiąże się z hamowaniem wytwarzania osó- czowej bradykininy. Jednak aprotynina jednocześnie hamuje biogenezę angiotensyny II, która jest naturalnym antagonistą bradykininy w zakresie regulacji ciśnienia tętniczego.

Leave a Reply