postheadericon Angiotensyna II

Patofizjologiczne znaczenie angiotensyny zostało w znacznym stopniu poznane i docenione, jednak jako lek angiotensyna nie odgrywa ważniejszej roli, chociaż została zsyntetyzowana i jest niekiedy stosowana w celu podwyższenia ciśnienia tętniczego krwi.

Mechanizm działania. Głównym punktem uchwytu działania angiotensyny są mięśnie gładkie naczyń krwionośnych. Skurcz mięśni gładkich jest wywoływany interakcją angiotensyny z receptorami, które są inne niż receptory dla innych autakoidów i neuroprzekaźników. Nie jest znany swoisty antagonista receptorów angiotensywnych, z wyjątkiem kilku syntetycznych peptydów.

Jeden z nich (Sar1 Val5 Ala8) angiotensyno-(l-8)-oktapeptyd (saralazy- na) hamuje presyjne działanie egzogennej angiotensyny II w modelu doświadczalnym na zwierzętach, a podany dożylnie chorym z nadciśnieniem reninozależnym krótkotrwale obniża ciśnienie tętnicze.

Leave a Reply