postheadericon Alprenolol

Alprenolol (Aptin, Gubernal, Betacard) silą i typem działania przypomina propranolol, z tą jednak różnicą, że alprenolol ma słabą aktywność sympatykomimetyczną, której pozbawiony jest propranolol. Podobnie jak propranolol działa silnie kardiodepresyjnie, natomiast 4-krotnie silniej działa miejscowo znieczulająco.

Stosowany jest w zaburzeniach rytmu serca: w częstoskurczu napadowym, w niemiarowościach z nadprzewodnictwa, w chorobie niedokrwiennej serca, w profilaktyce katecholaminemii oraz w zapobieganiu wtórnym zawałom. Leczenie rozpoczyna się od dawek mniejszych .(10- -50 mg) 3 razy dziennie, a po tygodniu zwiększa się dawkę do 100 mg 3 razy dziennie, nie przekraczając 400 mg/24 h.

Oksprenolol. Oksprenolol (Oxprenolol hydrochloride0, Trasicor, Coretal) przewyższa nieco siłę działania ß-adrenolitycznego propranololu, ma słabsze działanie chinidynopodobne, lecz jest obdarzony aktywnością sympatykomimetyczną w stosunku do receptorów ß-adrenergicznych. Oksprenolol działa znacznie słabiej kardiodepresyjnie niż propranolol, w związku z czym zakres bezpiecznych dawek jest szerszy niż dla propranololu. Stosowany jest w chorobie niedokrwiennej serca, w częstoskurczu na-padowym, w skurczach przedwczesnych, w niemiarowościach na tle za- trucia preparatami glikozydów naparstnicy, w nadczynności gruczołu tarczowego, w phaeochromocytoma oraz profilaktycznie we wtórnych zawałach. Oksprenolol podaje się w dawkach indywidualnie ustalonych, pod kontrolą, 10-100 mg 3 razy dziennie. W stanach ciężkich u chorych hospitalizowanych lek można podawać domięśniowo lub dożylnie, wstrzykując powoli 1-2 mg.

Leave a Reply