postheadericon Adrenalina

Adrenalina słabiej niż noradrenalina kurczy naczynia skórne i trzew- ne, natomiast w przeciwieństwie do niej rozszerza naczynia mięśni szkieletowych. Adrenalina zwiększa również przepływ krwi przez naczynia wieńcowe, zwiększa częstość i siłę skurczu mięśnia sercowego, a także zwiększa zużycie tlenu.

Wypadkową sercowo-naczyniowego działania adrenaliny jest niewielki wzrost ciśnienia krwi. Adrenalina rozszerza oskrzeliki, hamuje ruchy jelit, rozszerza źrenice, zmniejsza przepuszczalność naczyń włosowatych i kurczy śledzionę. Hormonalne działanie adrenaliny przejawia się zwiększaniem stężenia we krwi glukozy, mleczanów, pirogronianów oraz wolnych kwasów tłuszczowych — w wyniku uczynniania procesów glikoge- nolizy i lipolizy.

W przeciwieństwie do noradrenaliny i adrenaliny izoprenalina powoduje uogólniony rozkurcz wszystkich naczyń krwionośnych. Izoprenalina wywiera jeszcze silniejsze od adrenaliny dodatnie działania inotro- powe, chronotropowe i dromotropowe na serce. Pomimo zwiększenia objętości wyrzutowej i minutowej serca podanie izoprenaliny zawsze powoduje spadek ciśnienia tętniczego w związku z obniżeniem oporów w naczyniach obwodowych. Izoprenalina silniej niż adrenalina rozszerza oskrzela i hamuje ruchy jelit. Metaboliczne działanie izoprenaliny w pewnych przypadkach przypomina działanie adrenaliny.

Leave a Reply