postheadericon Acebutolol

Acebutolol (Sectral, Prent) jest silnym wybiórczym antagonistą receptorów ßi-adrenergicznych w sercu, podobnym do praktololu, od którego różni się tylko obecnością dodatkowej grupy acetylowej w pozycji orto. Blokując wybiórczo receptory ßi w sercu nie wpływa lub tylko w niewielkim stopniu na drogi oddechowe, dlatego może być bezpieczniej stosowany niż inne leki ß-adrenolityczne również u chorych na dychawicę oskrzelową i w stanach skurczowych oskrzeli. Acebutolol hamuje działania chrono- i inotropowe dodatnie, wywołane izoprenaliną. Wykazuje właściwości stabilizujące błonę komórkową, działanie znieczulające miejscowo oraz przeciwarytmiczne, podobnie jak propranolol.

Acebutolol jest stosowany w chorobie niedokrwiennej serca (w dawce 200 mg 2 razy dziennie), w częstoskurczu napadowym, w skurczach dodatkowych komorowych, towarzyszących niejednokrotnie zawałowi serca. w dawkach indywidualnie ustalonych, średnio dożylnie 25 mg przez – 3- 5 min, a po uzyskaniu poprawy podaje się 200 mg doustnie 2 razy dziennie.

Leave a Reply